Irene Habets, 2006 2006
St Josephstraat 86

Ieder huis zoekt een andere oplossing voor het praktische en esthetische probleem van de trekbelinkeping, hier zien we dat de normale bel gewoon in de inkeping is geplaatst.

Lees de observatie van Irene Habets: De verborgen Maria