Paul Roborgh, 2006
Tamboerskade Tegenover 41

Ook Koningshaven heeft haar aandeel van zwerfvuil in de straten.