Judi Beckx, 2006 2006
Stuivesantplein

De mensen van het flexveld hebben een flexveld aangelegd en dat mochten ze op het Stuivesantplein houden. De mensen en kinderen zijn er nu nog blij mee. Ga er zelf ook eens kijken. (Judi Beckx van het kinderpersbureau)