Judi Beckx, 2006 2010
Twentestraat

Voetballen op het veldje bij de Twenteflat in Jeruzalem. (kinderpersbureau)