6 JUNI 2010 OM 13 UUR START DE ALLER ALLER LAATSTE HUISBOOMFEESTDAG IN CAFÉ BURGEMEESTER JANSEN AAN DE PIUSHAVEN 22
Het feestelijke afsluit programma heet: Wandeling met Gids.
Globaal weten we al wat er komt en een exact programma komt in mei op deze website te staan.
Het programma zal bestaan uit een serie wandelingen die speciaal zijn gemaakt voor de Piushaven. De Tilburgse kunstenaar Paul Bogaers, fotograaf en schrijver, zal een wandeling samenstellen door gebruik te maken van foto’s van de website aangevuld met eigen beeldmateriaal, recente observaties en tekst. In het werk van Paul spelen associatie en suggestie een belangrijke rol. Door eigen foto’s te combineren met ‘gevonden materiaal’ brengt hij, zoals hij het formuleert, ‘samenhangen aan het licht die gewoonlijk verborgen blijven achter de schijn van het alledaagse’.
Kunstenaar en filmmaker Peter Westenberg komt uit Brussel en geeft een beschouwing over het verschijnsel feest in de Piushaven. Hij is sinds 2005 betrokken bij Constant vzw, vereniging voor Kunst en Media in Brussel. www.constantvzw.org
En de bekende Tilburgse natuurkenner Henk Kuiper zal wat vertellen over de tijdelijke natuur dichtbij huis en u die middag meevoeren langs stadsnatuur die gedijt op bouwterreinen of andere onverwachte schrale hoeken. Alle wandelgidsen schrijven ook wat op en maken foto’s over hun geplande wandeling want het goede nieuws is dat er vanuit het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst een landelijke subsidie is toegekend om de wandelingen - aangevuld met algemene beschouwingen - in een boek te kunnen drukken. Het boek heet: Wandeling met Gids en zal aandacht vragen voor het dan afgeronde kunstproject huisboomfeest. De website blijft immers online als een blijvend tijdsbeeld van 2003 tot en met 2010 en zal door deze publicatie ook landelijk meer bekeken worden. In het boekje zullen daarom enkele deskundigen uit de Tilburgse Kunst en Cultuur terugkijken op wat er nu eigenlijk is verzameld aan ervaringen, teksten en foto’s. Het boek zal propvol staan met foto’s uit uw wijk. We starten daarom op die zesde juni met een boekpresentatie en de eerste exemplaren van het boek worden overhandigt aan een ieder die meedeed aan huisboomfeest. Daarna is er een wandeling naar keuze en krijgt ook iedere wandelaar het verse boek mee als leiddraad. Na de wandeling kan uw pas verworven boek gesigneerd worden door alle betrokkenen en is er de onvermijdelijke borrel van huisboomFEEST!

Wapke Feenstra, 22-03-2010vorige pagina
overzicht berichten