16 april & 14 mei Boomwandeling, laatste foto's en meer.
De Boomwandelingen
We gaan weer met de bekende boomwandelingen starten en Henk Kuiper is nog twee keer onze gids. De eerste boomwandeling is op 16 april – we vertrekken voor lunchroom De Hoeve op de hoek Lourdesstraat – Hoevenseweg om 19.00. Exacte route wordt nog bekend gemaakt. De tweede wandeling is op 14 mei, tijd en plaats komen op de website www.huisboomfeest.nl te staan als de planning rond is. Mocht u mee willen met deze wandelingen dan is het goed u aan te melden via wapke@huisboomfeest.nl of 06 22785203. De wandelingen duren anderhalf uur en Henk staat stil bij bomen die u aanwijst of natuur waar u ongemerkt aan voorbijloopt. Onderweg kunt u ook nog sprokkelen of fotograferen.
Semiotische Observaties
11 maart jl. trokken de studenten van de UvT weer door de straten en kregen ze uitleg over hun opdracht om te schrijven over het straatbeeld van het Piushavengebied. Enkele observaties worden uitgekozen voor de website en staan in juni online. En er zijn serieuze plannen om in 2011 weer met studenten naar uw wijk te komen om te werken aan de Semiotische Observaties. Het blijkt inspirerend en leerzaam in de wijk en de stukken die de studenten schrijven worden vaak gelezen en geprezen. Daarom wil docent Geno Spoormans van de UvT er graag mee doorgaan.
Duizenden foto’s van 2003 tot en met nu en veel foto’s zijn nu al historisch
De huisboomfeest-webmaster Martijn Kool legt de laatste hand aan de fotoverzameling van opgestuurde en verzamelde foto’s die op de website staan. Op de valreep nog wat moois gekiekt? Stuur het naar fotos@huisboomfeest.nl
Martijn zal ook voor ons de laatste bouwactiviteiten vastleggen en nog voor 6 juni op de site zetten, want onze webmaster is ook een verdienstelijk fotograaf.
Verder zult u af en toe iemand wat raar zien kijken, grote passen zien nemen of vreemd horen murmelen, dat zijn dan voorbereidende verkenningen voor het boekje en de feestelijke slotdag “Wandeling met Gids”.





Wapke Feenstra, 22-03-2010



vorige pagina
overzicht berichten