Wapke Feenstra, 2008 2008
Daendelstraat 23

Eerste boomwandeling een succes.