Judi Beckx, 2006
Salkplantsoen

Leden van het kinderpersbureau in actie bij het Salkplantsoen.