Judi Beckx, 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Salkplantsoen

De speeltuin in het Salkplantsoen. (kinderpersbureau)